#EqualGame – vauhtia kotouttamiseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Mikkelin Pallo-Kissoille Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoituksen hankkeelle. Hankkeella halutaan vahvistaa maahanmuuttajien kotouttamista, ammatillista osaamista ja luoda paremmat edellytykset heidän kiinnittymiselleen suomalaiseen työelämään erityisesti jalkapallon avulla.

Hankkeen nimi #EqualGame juontaa juurensa UEFA:n kampanjaan, jolla yhdistetään jalkapallon tähtien nimet ja ruohonjuuritason pelaajat, pyrkiessään välittämään selkeän viestin siitä, että peli on avoin kaikille – riippumatta esimerkiksi etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja uskonnollisista vakaumuksista. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat. Välilliset kohderyhmät ovat Etelä-Savon urheiluseurat, jotka voivat tarjota työtä toimeksiantojen muodossa työttömille maahanmuuttajille yhteistyössä hankkeen kanssa. Kohderyhmään kuuluvat myös julkinen sektori (kunnat, työ- ja elinkeinotoimisto, koulutuksen järjestäjät) sekä muut Etelä-Savossa kotouttamistyötä tekevät toimijat.

Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, jossa yhdistetään kotoutumisen keskeisten viranomaisten, maahanmuuttajakoulutuksen, ammatillisen valmentaja- ja liikuntakoulutuksen (sekä työharjoittelupaikkoja seuroissa, joka tukee eri tahojen yhteistyötä, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä liikunnan avulla sekä luo paremmat edellytykset verkostoitumiselle eri toimijoiden parissa. Toimintamallin avulla vahvistetaan maahanmuuttajien ammatillista osaamista, kehitetään heidän kielitaitoaan ja muita työmarkkinavalmiuksiaan koulutuksen sekä valmennuksen avulla. Hankkeen toimintamallia voidaan jatkossa monistaa muille aloille.

Yhteystiedot

Tuomo Pöyry
hankekoordinaattori
tuomo.poyry@mipk.fi
044 318 0455

Lucas Dos Santos
hanketyöntekijä
lucas@mipk.fi
0413172621

Rakennerahastot.fi verkkopalvelu
rakennerahastot.fi