Toimihenkilösopimukset

Toimihenkilösopimus Mikkelin Pallo-Kissat edellyttää että kaikki seuran toimihenkilöt sitoutuvat toimimaan seuran toimintakäsikirjan mukaisesti, noudattamaan seuran valmennuslinjaa, ohjeita ja käytäntöjä sekä toimimaan yhteistyössä seuran valmentajien, toimihenkilöiden ja seuran hallituksen kanssa. Toimihenkilö osallistuu mahdollisuuksien mukaan liittojen ja seuran järjestämiin koulutustilaisuuksiin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin, joilla edistetään seuratoiminnan taitojen kehittymistä. Toimihenkilöiden vastuualueet jat tehtävät Joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut…