Turvallisuusohje

1 Tausta Tällä turvallisuusohjeella seura pyrkii ennalta ehkäisemään riskejä ja vaaratilanteita sekä niiden sattuessa hallitusti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta ja harjoitusta. Tärkeää on oikea suhtautuminen riskien ja vaaratilanteiden tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu vaaratilanne syntyy, niin tämä turvallisuusohje ohjeistaa toimimaan eri tilanteissa. Tämä ohje käsittää koko…